Košarica  

Ni izdelkov

Dostava 0,00 €
Skupaj 0,00 €

Košarica Naslov

Lepotec.si

Blagovne znamke

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

 

 

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

 

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Pri prodajni pogodbi ali pri pogodbi v zvezi z več kosi blaga oz. ki sestoji iz več pošiljk ali kosov, ki jih potrošnik naroči z enim naročilom in so dostavljeni ločeno, odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje: Moja trgovinica, Boštjan Dečman s. p., Partizanska cesta 7, 1431 Dol pri Hrastniku, tel: 041 810 778, info@mojatrgovinica.si

o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Potrošnik lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali katero koli drugo nedvoumno izjavo na spletnih straneh prodajalca:www.navihana.si, www.mojatrgovinica.siwww.lepotec.si, www.me-seduce.si. Če se potrošnik odloči za to možnost, podjetje (na primer po elektronski pošti) nemudoma pošlje potrošniku potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

V kolikor je potrošnik blago že prejel in odstopa od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh o obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne na naslov, ki ga predhodno dogovori s podjetjem Moja trgovinica, Boštjan Dečman s.p., brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti: Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Strošek vračila blaga predvidoma ne presega 2000 EUR.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani  in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Priložena mora biti kopija računa. 

Posimo vas, da izdelke, ki jih želite vrniti, zamenjati ali želite vračilo kupnine, vrnete v originalni embalaži, nepoškodovane in neodišavljene (pazite, da na sebi nimate parfuma ali deodoranta, ki bi se lahko vpil v oblačila). V primeru, da prejmemo poškodovan, odišavljen izdelek oz. v drugačnem stanju kot vam je bil poslan, imamo pravico zavrniti izdelek.

Pri vračilu artiklov, kjer so bila koriščena sredstva z računa Navihana.si ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo (vrne se vplačan znesek), prav tako se sredstva ne vrnejo na Moj račun uporabnika v Navihana.si.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe brez prejema obvestila o odstopu od pogodbe se NE šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Pošiljk z odkupnino in pošiljk brez predhodnega obvestila o vračilu ne sprejemamo!


Ne prevzem pošiljke ni odstop od pogodbe. Kupec je po prejemu obvestila, da je bila pošiljka oddana v dostavo, pošiljko dolžan prevzeti in plačati kupnino v celoti. V primeru, da kupec ne prevzame naročila, bo prodajalec izstavil račun za manipulativne stroške (pošiljanje paketa, vračilo paketa, rokovanje z paketom 2x, stroški knjigovodstva) v višini 12,20 EUR (z DDV), ki jih bomo zahtevali za povračilo namerno storjene škode prodajalcu. V primeru neplačila računa za manipulativne stroške bomo zadevo predali v izvršbo.


 Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:

1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10. sklenjenih na javnih dražbah;

11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.«.


Obrazec za vračilo blaga

- Obrazec za vračilo blaga je dostopen na naslovu: https://mojatrgovinica.si/si/index.php?controller=attachment&id_attachment=22

- Obrazec za vračilo artiklov si kupec lahko kreira in natisne tudi v uporabniškem računu: Moj račun -> Zgodovina naročil, kjer med vsemi naročili izbere naročilo, ki ga želi vrniti s klikom na Podrobnosti. V izbranem naročilu označite artikle za vračilo s kljukico v ustrezen kvadrate. V prazen kvadratek vpišite razlog vračila (ni obvezno, je pa zaželeno za nadaljno logistiko artikla) - v primeru, da razloga ne želite vpisati, v okvirček vpišite katerikoli znak, črko ali številko, nato kliknite na Izdelaj potrdilo o vračilu. Na obrazcu so navedene dodatne informacije glede pravice vračila blaga ter pogoji in način izvršitve same pravice. Navedene so vse potrebne informacije glede naslova, kamor se kupec lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe.

Prosimo, da nas o vašem namenu vračila predhodno obvestite na email: info@navihana.si, da vam pošljemo nadaljnja navodila glede naslova vračila.

 

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Uveljavljanje stvarne napake in vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev za podjetja, samostojne podjetnike in druge pravne osebe si lahko preberete v nadaljevanju strani.

 

Garancija

 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira podjetje Moja trgovinica, Boštjan Dečman s. p., ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 

Stvarna napaka

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa, da mora prodajalec potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:
1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
-       odpravi napako na blagu ali
-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
-       vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen.

 

Vrnjeni artikli 

Vrnjeni artikli so artikli, ki so bili na Navihana.si vrnjeni in imajo pomanjkljivosti (poškodovana embalaža,...). Tip pomanjkljivosti oziroma stanje artikla je zapisano ob posameznem artiklu in tudi na računu. 

Zaradi tega je spremenjeno tudi obdobje garancije, ki je ravno tako zapisano ob vsakem artiklu iz kategorije 'Vrnjeni artikli' in tudi navedeno na računu. 

Artiklov, ki so kategorizirani kot 'Vrnjeni artikli' ni mogoče vrniti in zamenjati za enak, nov artikel brez doplačila, možna pa je zamenjava za enak ali drug artikel enake vrednosti (ali z doplačilom razlike). V primeru nedelovanja artikla je stranka upravičena do odstopa od pogodbe v enakih rokih, kot veljajo za vse artikle ali garancijskega popravila.